ชื่อ
AHT PP-100
AHT-300B
AL-6L6
AL-15
AL-15New
I-30
PSE-3.5W.
SCA-35
STEP1
AHT SE-EL34
อินทิเกรตแอมป์เยอรมัน 60w
อินทิเกรตเยอรมัน INT 50